Privacy statement

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Telecommunicatiewet en E-marketing wetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u contact opneemt met Utrecht lease (Henri & Herman) of wanner u als klant gebruikmaakt van onze diensten. In deze verklaring kunt u per situatie terugvinden welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Ook leest u hoelang we de gegevens bewaren, van welke beveiligingsmaatregelen wij gebruikmaken en wat uw rechten zijn. Alle persoonsgegevens die Utrecht lease (Henri & Herman) van u verwerkt, zijn door u verstrekt.

Lees deze privacyverklaring goed door, dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met onze functionaris gegevensbescherming via:

Utrecht lease (Henri & Herman), gevestigd aan Amsterdamseweg 151, 3812 RR Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geďdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van Utrecht lease (Henri & Herman) persoonsgegevens verwerkt;
Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt;
Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, die onder rechtstreeks gezag van Utrecht lease (Henri & Herman) of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
Grondslag: Gronden op basis waarvan gegevensverwerking mag plaatsvinden;
Gerechtvaardigd belang: Een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke kan aanwezig worden geacht in het geval dat de betreffende verwerking voor laatstgenoemde noodzakelijk is om zijn reguliere bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten;
Toestemming: elke vrije, specifieke, geďnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.


Persoonsgegevens die Utrecht Lease (Henri & Herman) verwerkt

Utrecht Lease (Henri & Herman) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Bedrijfsnaam
• KVK
• Aanhef
• Voornaam
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mail

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Utrecht Lease (Henri & Herman) verwerkt uw gegevens op basis van de volgende grondslagen: Overeenkomst en Toestemming. In tabel 1 staat welke verwerking welke grondslag utiliseert.

Utrecht lease (Henri & Herman) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het aanvragen van een lease- of financieringsofferte/contract.
• Het opnemen van contact om de dienstverlening (bijvoorbeeld garantie-afhandeling of terugroepacties) te kunnen uitvoeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Utrecht Lease (Henri & Herman) verwerkt persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals in het geval van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Het verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolder en/of andere marketingacties.


Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Utrecht Lease (Henri & Herman) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen genoemd in tabel 1.

Verwerkingen

Toepassingsgebied Persoonsgegevens Doel en bewaartermijn Grondslag

Aanvraag offerte via website of telefonie
Fiets lease
• Zakelijk
• Privé
Auto lease
• Zakelijk
• Privé

• Bedrijfsnaam
• KVK
• Aanhef
• Voornaam
• Achternaam
• Telefoonnummer
• E-mail

Aanvragen van een offerte bij (Utrecht Lease) FrieslandLease BV. Bewaartermijn van de gegevens is vastgesteld op twee jaar om de offerte op te kunnen maken en later contact op te nemen.

Toestemming, Overeenkomst

Aanvraag order via website of telefonie
Fiets lease
• Zakelijk
• Privé
Auto lease
• Zakelijk
• Privé

• Bedrijfsnaam
• KVK
• Aanhef
• Voornaam
• Achternaam
• Telefoonnummer

• E-mail 

Aanvragen van een verkooporder bij (Utrecht Lease) FrieslandLease BV. Bewaartermijn van de gegevens is vastgesteld op zeven jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Overeenkomst

Tabel 1


Delen van persoonsgegevens met derden

Utrecht Lease (Henri & Herman) deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of voor marketingdoeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Henri & Herman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Utrecht Lease (Henri & Herman) uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw toestemming. 


Categorie Ontvangers  Doel Gegevens 
 Uitvoerder

FrieslandLease BV

Uitvoerder van de offerte/ order

Data weergegeven in tabel 1
 Website beheer/hosting

NewICTea

Ontvangen van de gegevens middels contactformulier

Data weergegeven in tabel 1

Tabel 2


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Utrecht Lease (Henri & Herman) en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, zoals een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u het hier niet mee eens bent kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Utrecht Lease (Henri & Herman) neemt de bescherming van uw gegevens vanzelfsprekend serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar .


Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om onze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren u om periodiek kennis te nemen van onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 december 2021. De vorige versie dateert van 29 september 2020. 

Bekijk ons Financial Lease aanbod

Nu je weet wat Financial Lease betekent, kan de zoektocht naar de ideale auto beginnen. Misschien heb je er al één op het oog, of heb je juist nog geen enkel idee. Bij ons vind je een breed aanbod nieuwe Financial Lease modellen, waar jij voor een vast bedrag per maand onbezorgd van kunt genieten. En staat jouw droomauto er niet tussen? Dan gaan we graag voor je op zoek.

Bekijk hier het aanbod

Met 8 vestigingen in regio
Utrecht altijd in de buurt bij
schade en onderhoud.

Wil je een proefrit
maken? Dat is bij ons
geen probleem.

Bij pech helpen onze
eigen monteurs
je snel weer op weg.

Een ruime keuze
uit nieuwe en jong
gebruikte modellen.

Misschien vind je dit ook interessant?

Wat gaat er in 2023 veranderen voor leaserijders?

Lees meer

Besparen op je brandstofkosten? Dit zijn de 8 beste tips.

Lees meer

Beslagen autoruiten? Dit zijn de 6 beste tips om het te voorkomen.

Lees meer

Financial Lease en Operational Lease. Wat is het verschil?

Lees meer
Direct contact